Not Banner
ברוך הבא
אורח

חיפוש מהיר
חזרה לרשימה מלאה >>> חברים כותבים
הכרויות תחרות כתיבה - רוז קשת
כשתבוא אלי

כשתבוא אלי
מדרך ארוכה
עטור זיפים
ועייף מן המסע
אַָאַבֶּק אותך מאבק הדרכים
אשפשף מגופך צלקות וסימנים
אָמַרֵק אותך מכל האהבות
שבָּלוּ והצהיבו מיוֹשֶּן.

כשתבוא אלי
ממִדבָּרוֹת וימים
מיוּזע מזיע
ומלא געגועים
אנקה מעליך בזהירות
את האֶגוֹ והיהירות
שבינינו היו לגדר

כשתבוא אלי
מארצות נֶכַר
לא יישאר בך דבר
את כל מה שהיה החוצה אָפַנֶה
כעסים אכזבות וצער
אשאיר אותך טהור ונקי
רק לך אפתח את השער.