Not Banner
ברוך הבא
אורח

חיפוש מהיר

יצירת קשר עם מנהלי האתר:

כתובת דוא"ל :  mail@shakuf.org.il

 

עמית זהבי - לונדון - 052-3202801


 

מחירון ופירוט הטבות למנויים


 

סוג מנוי

חודש

 3 חודשים

 6 חודשים

 12 חודשים

מחיר  

זהב

49

45

 39

 29

מחיר  

פלטינום

 

 57

 45

 35

 (חודשי)

 
 


 

 

השוואה בין סוגי המנויים:

 

משתמש רשום (ללא תשלום)

מנוי זהב

מנוי פלטינום

 

 

 

 

פתיחת כרטיס

V

V

V

צפיה בכרטיסים

V

V

V

ניהול רשימות

V

V

V

צפיה בתכני האתר

V

V

V

רישום ותשלום לאירועים

V

V

V

חיפוש

V

V

V

כתיבה בפורומים

 v

V

V

קריאה ומענה להודעות

כתיבת הודעות

 v

V

v

V

v

צ'אט

 

V

V

פרסום אירוע פרטי

 

V

V

חברות במועדון חברים (מזכה בהנחות בבתי עסק)

 

V

V

הנחות באירועי האתר

 

 

V

 

 

 

 

 

פירוט ההנחות באירועי האתר למנוי פלטינום:

 

מחיר רגיל

מחיר למנוי פלטינום

טיולים רגליים למטיבי לכת 

40

ללא תשלום

מסיבות

50

30

טיולים רגליים קלים

40

ללא תשלום

טיולי אוטובוס

150

130

מסיבת סילבסטר

80

60
 

  


 

תקנון אתר  הכרויות "שקוף  בצפון"

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד,  מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מילון מונחים:

האתראתר "שקוף בצפון" להיכרויות ואירועים.

חבר כל מי שפתח כרטיס באתר.
חבר מאושר - חבר בעל כרטיס שפרטיו האישיים נבדקו ונמצאו תואמים לכתוב בכרטיס.
 פנויכל מי שאינו נמצא במערכת זוגית קבועה עם בן/בת זוג.

פרודמי שנפרד מבן/בת זוגו אך טרם השלים את ההליכים המשפטיים.

אורחמי שגולש באתר או משתתף באירוע ולא פתח כרטיס אישי באתר.

מנהלי האתר בעליו, מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמם.

 
 
חברות באתר – שקיפות ואמינות:

 

1.   אתר "שקוף בצפון" חרט על דגלו את ערכי האמינות והשקיפות והינו אתר הכרויות לפנויים בלבד.

אנו שואפים לספק לחברים אתר בו לא יהיה מקום למצגי שוא בנושאי גיל, מין ומצב משפחתי.

כמו כן, אנו שואפים לוודא כי מאחורי כל כרטיס עומד אדם בשר ודם ולא יישות וירטואלית ערטילאית.

כדי לממש שאיפות אלו פיתחנו פלטפורמה ייחודית אליה ניתן להזין את תעודת הזהות + הספח של החבר, הנתונים בתעודה יאומתו אל מול הנתונים שהוקלדו לכרטיס ורק אז יקבל הכרטיס סטאטוס  מאושר.

אפשרות נוספת היא להציג את התעודה (פיזית) בפני דני או עמית כאשר אנו נפגשים באירועי האתר.

השם ושם המשפחה יישארו חסויים וייחשפו להנהלת האתר בלבד. כלפי כלל החברים באתר יוצג הכרטיס בכינוי אותו בחר המשתמש. גיל החבר, מינו ומצבו המשפחתי מוצגים באופן גלוי בכרטיס וחייבים להתאים לכתוב בתעודת הזהות.

 

2 . חבר במעמד "פרוד" יחתום על נספח  שיסופק ע"י הנהלת האתר ובו יצהיר על היותו בהליכי גרושין/פרידה.

 1. החבר יודיע להנהלת האתר על כל שינוי במצבו המשפטי ויספק את המסמכים הרלוונטיים לצורך ביצוע השינוי בכרטיס האישי.
 2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשעות את חברותו של חבר אשר יתברר כי פרסם פרטים אישיים שקריים.

 

דמי מנוי

 1. החברות באתר תהיה כרוכה בתשלום דמי מנוי חודשיים. התעריף יקבע ויעודכן מפעם לפעם ע"י הנהלת האתר.   

הקפאת כרטיס

 1. חבר אשר ירצה להשעות את חברותו באתר לתקופה מסוימת מסיבה כלשהיא, יוכל להקפיא את כרטיסו. אם הקפאה זו בוצעה לפני תום תקופת המנוי, תישמר לזכותו יתרת התקופה אם וכאשר ירצה להפעיל את כרטיסו מחדש. ניתן לבצע הקפאה פעם אחת בלבד במשך תקופת המנוי.

  

אירועים

 1. הנהלת האתר תיזום אירועים מגוונים כגון טיולים, סדנאות, נופשים מסיבות וכו'. ההשתתפות באירועים אלו תהיה מוגבלת לחברי האתר ולאורחיהם בלבד.
 2. ההרשמה והתשלום לאירועים יעשו דרך האתר ורשימת הנרשמים תהיה גלויה לכולם.
 3. עלות האירוע ותנאי הרישום והביטול יפורסמו בצמוד למודעת האירוע.
 4. תנאי ביטול והחזר כלליים:  המבטלים את השתתפותם עד לתאריך האחרון לתשלום יזוכו במלוא הסכום.
  המבטלים לאחר מכן  עד 24 שעות לפני מועד הטיול - יזוכו במחצית הסכום.
  אי הגעה לטיול ללא ביטול כמפורט - תחויב בתשלום מלא.
 5. למנויי פלטינום תינתן הנחה במחירי אירועי האתר. 
 6. לחברי האתר תהיה אפשרות ליזום ולארגן אירועים פרטיים ולהשתמש בתשתית האתר לצורכי פרסום ורישום.  החבר היוזם לא יוכל לגבות כסף דרך האתר.

 

פורומים

 1. לרשות חברי האתר תעמוד מערכת פורומים בהם יוכלו לתקשר ולפרסם הודעות. אנו מבקשים ממשתתפי הפורום לשמור על תקשורת נקייה ומכובדת.

 

קישורים

 1. האתר יעמיד לרשות החברים דף מיוחד בו יוכלו לפרסם קישורים לאתרים מומלצים.

 

תקנון מועדון לקוחות שקוף בצפון  

1.     מועדון חברים שקוף בצפון ("המועדון") מנוהל ומופעל ע"י שקוף בצפון אחזקות בע"מ, ת.ד. 174, בית לחם הגלילית.

2.     ההצטרפות למועדון לקוחות שקוף בצפון  (להלן: "המועדון") היא באמצעות רכישת כרטיס חבר (להלן: "כרטיס החבר"). כרטיס החבר הינו אישי והזכויות מכוחו מוקנות אך ורק לרוכש כרטיס החבר, אשר פרטיו מופיעים ברישומי המועדון, כפי שנמסרו על-ידי הרוכש במעמד ההצטרפות למועדון ובכפוף לתנאים והמגבלות המפורטים בתקנון זה.

3.     הצטרפות למועדון חברים שקוף בצפון תתאפשר אך ורק לנרשמי אתר ההכרויות "שקוף בצפון", על פי הקריטריונים שהוגדרו בהרשמה לאתר ההכרויות.

הצטרפותו של אדם כלשהו למועדון מותנית בהסכמת הנהלת המועדון (להלן: "ההנהלה") וזו תהיה רשאית לסרב לבקשת הצטרפות למועדון בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והסופי, ללא שתהיה מוטלת עליה חובה כלשהי לנמק את סירובה כאמור. ההנהלה תהיה רשאית לסרב לבקשת הצטרפות כלשהי, אף אם נגבו בגינה בפועל דמי חבר, ובלבד שדמי החבר ששולמו בגינה, אם שולמו, יושבו למבקש להצטרף באופן מלא. בכל מקרה, הנהלת המועדון לא תשא ולא תחויב בהפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם.

 

4.       בסמוך לאחר הצטרפות כל חבר למועדון, יונפק לחבר כרטיס מועדון הנושא את מס' החבר (הכרטיס"). 
הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. בכל מקרה של אובדן/גניבה/פגם וכיו"ב של הכרטיס, לאחר שניתנה על כך הודעה לחברה (והומצא לחברה על פי דרישתה הכרטיס הפגום ו/או כל אישור שהתבקש על ידי החברה המעיד על כל אובדן/גניבה/פגם וכיו"ב כאמור). תנפיק החברה לחבר, תמורת תשלום כפי שיקבע מעת לעת על ידי החברה, כרטיס חדש אשר יעמוד בתוקפו עד לתום תקופת החברות.

5.     ההנהלה תהיה רשאית לבטל כרטיס חבר ו/או להפסיק חברות של חבר מועדון כלשהו, בכל אחד מהמקרים הבאים: מסירת פרטים שגויים או לא נכונים, שימוש לרעה בכרטיס החבר, העברת כרטיס החבר למי שפרטיו שונים מהפרטים שנמסרו בעת הגשת בקשת ההצטרפות, התנהגות לא הולמת של חבר, מעשה גניבה, מרמה וכיו"ב ו/או ביצוע רכישות אשר לא כובדו ו/או נמצא בהתיידנות משפטית עם החברה. מובהר כי היה ובוטל כרטיס החבר ו/או הופסקה חברותו של חבר מועדון בנסיבות המפורטות לעיל, לא יהיה זכאי החבר להחזר כספי כלשהו.

 

6.     האחריות לעדכון ההנהלה, בכל מקרה של שינוי בפרטי חבר מועדון, לרבות כתובתו, כתובת הדואר אלקטרוני, מספר הטלפון או פרטים אחרים מוטלת על חבר המועדון לבדו. מובהר כי אי עדכון או איחור בעדכון פרטים כאמור, עלול לשלול מההנהלה את היכולת לעדכן במועד ו/או בכלל את חברי המועדון בפרטיהם של מבצעים, הטבות, פרסומים והודעות למיניהם ובמקרה כזה ההנהלה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לחבר המועדון עקב כך.

7.     גובה דמי החבר נתון לשיקול דעתה של ההנהלה והוא עשוי להשתנות מעת לעת, ובלבד שחבר מועדון לא יידרש לתוספת תשלום כלשהי בגין כרטיס החבר אותו הוא מחזיק בידו, עד לתום תקופת החברות במועדון על-פי אותו כרטיס.

8.     הקפאת מנוי – לחבר זכות להקפיא את חברותו באתר לתקופה של עד חצי שנה. לצורך בצוע ההקפאה יפנה המנוי בכתב אל הנהלת המועדון, יפרט את תקופת ההקפאה המבוקשת ויחזיר   את כרטיסו.  תקופת ההקפאה תזקף לזכותו   ומועד סיום המנוי ידחה בהתאם.

 הטבות ומבצעים לחברי המועדון

1.     החברות במועדון מזכה את החבר ליהנות בתקופת החברות בהטבות שונות אשר יוצעו על ידי החברה, הכל בתנאים ובאופן על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וכפי שיפורסם מעת לעת על ידי החברה, באופן שיקבע על ידי החברה ("ההטבות"). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לשנות את היקף ההטבות ושוויון, לקצוב את התקופה בה ניתן לממש הטבה, לקבוע כי הטבה ניתנת למימוש עד גמר המלאי, לקבוע כי מימוש הטבה מותנה בתשלום או בנקיטת פעולה כלשהי וכיו"ב, והכל בכל עת ועל פי שיקול דעת החברה. 

2.     ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להמחאה ו/או להעברה וכן אינן ניתנות להמרה לכסף או לשווה כסף או להטבה אחרת.

 

3.     חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת המועדון (להלן: "ההטבות" או "ההטבה", לפי העניין). מטבע הדברים, ההנהלה אינה מתחייבת כי ההטבות המשתנות מעת לעת, יהיו זהות בערכן הכלכלי ו/או הכספי, לאורך כל תקופת החברות במועדון.

 

4.     ההטבות מהן זכאים חברי המועדון ליהנות יפורסמו על-ידי ההנהלה באמצעים פרסומיים על-פי שיקול דעת ההנהלה. ההנהלה תעשה כל מאמץ לעדכן את חברי המועדון בפרטי ההטבות האמורות באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת שנמסרה על-ידי חבר המועדון בעת  ההצטרפות או כפי שעודכנה מעת לעת על-ידי חבר המועדון.

 

5.     כל הטבה לה זכאי חבר מועדון תינתן לחבר המועדון אך ורק כנגד הצגת כרטיס חבר תקף ותקין, אשר פרטיו זהים לחלוטין לפרטים שנמסרו על-ידי חבר המועדון בעת הגשת בקשת ההצטרפות ו/או כפי שעודכנו על ידו מעת לעת.  

 

6.     כרטיס חבר יזכה בהטבות, אך ורק את חבר המועדון שפרטיו מופיעים על גבי כרטיס החבר.      

 

כללי:

 1. ההנהלה וכל מי מטעמה אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל התקשרות, מכל מין וסוג שהוא, בין חבר מועדון כלשהו לבין צד ג' כלשהו, לרבות במסגרת ו/או על-פי פרסומים כלשהם שהופצו ו/או נשלחו על-ידי ההנהלה. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריותו הבלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור וההנהלה אינה ולא תהיה אחראית לטיבם של השירותים ו/או איכותם של המוצרים אשר יסופקו לחבר המועדון, אם בכלל.

2.     סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור למועדון, החברות בו, ו/או קיום הוראות תקנון זה וכל הנובע מהם, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד.